trường hợp truy vấn
 • Tổng số 45 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
65102EC7 汽電廠HG2發電機定檢AVR測試 河靜 2018/12/15~2018/12/30 2018/12/11
931000D4 #1#3#4渣車路線補充水泥工程 河靜 2018/12/10~2019/05/25 2018/12/11
*LGTP00U 煉焦廠B1-B4焦爐爐修預約工程 河靜 2019/02/01~2021/01/31 2018/12/12
9LEA01M2 *越南BOPP#3計量單元增儲槽 越南 2019/01/02~2019/02/28 2018/12/12
932022Z1 連鑄廠冷氣機保養預約工程(三) 河靜 2018/12/21~2019/06/21 2018/12/12
961647M1 熱軋廠天車空調維修2018/11-01 河靜 2018/12/13~2019/01/31 2018/12/12
55100EZ1 汽電廠HC3馬達定檢工程 河靜 2019/01/07~2019/05/30 2018/12/12
1001750 煉焦廠製程勞務外包 河靜 2019/01/01~2020/12/31 2018/12/12
1001770 工程施工產生危害廢棄物收集清運及處理合約 河靜 2019/01/16~2020/01/15 2018/12/12
922027Z1 煉焦廠增設皮帶灑水系統RT檢測工程 河靜 2019/01/01~2019/03/30 2018/12/13
 • Tổng số 45 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »