trường hợp truy vấn
 • Tổng số 46 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
72106SA1 高爐廠煤氣冷凝水收集系統營建工程 河靜 2018/10/23~2018/12/15 2018/10/16
921M03M6 2018年高爐廠濾袋清潔/更換(2) 河靜 2018/11/30~2019/08/30 2018/10/16
*LGTM02E 山陽港導航設施保養檢修工程 河靜 2019/01/10~2021/01/09 2018/10/16
942017Z1 安全閥門定期檢定 河靜 2018/10/30~2019/05/20 2018/10/16
9N4001D1 資源回收處轉運站增設防塵設施工程 河靜 2018/11/10~2018/12/31 2018/10/16
943IX9M1 仁澤公用廠輸煤機設備檢修工程 越南 2018/11/01~2020/08/30 2018/10/17
95MIX9Z2 河靜管架2019年上半年抽水工程 河靜 2018/12/01~2019/06/30 2018/10/17
92B605P2 集塵機增設消防自動灑水系統工程 越南 2018/11/05~2018/12/30 2018/10/17
921M06Z8 高爐廠保溫保冷工程 河靜 2018/11/08~2019/05/08 2018/10/17
961606M1 資收處天車空調故障維修2018/10-1 河靜 2018/11/06~2019/01/15 2018/10/17
 • Tổng số 46 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »