trường hợp truy vấn
 • Tổng số 53 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
9H3017E2 分離式空調定期保養工程 河靜 2018/04/26~2018/07/26 2018/03/22
922004Z5 煉焦廠#2焦爐小爐頭重砌工程 河靜 2018/04/27~2018/09/27 2018/03/22
923010Z1 燒結廠除塵器消防管整改RT檢測 河靜 2018/04/15~2018/06/15 2018/03/22
951003P1 煤氣冷凝水器補水工程 河靜 2018/04/04~2018/06/30 2018/03/22
951004P1 煤氣冷凝水坑連通管增設工程 河靜 2018/05/01~2018/08/31 2018/03/22
9D1204M1 2018年招待所消防系統檢測保養 河靜 2018/04/13~2018/06/30 2018/03/22
9H3016Z2 原料廠受料系統輸送機滾筒包膠工程 河靜 2018/06/01~2018/08/30 2018/03/22
QY1SAA01 越南PVC廠PG13,14膠膜廠房營建工程 越南 2018/05/01~2018/09/30 2018/03/22
U91GCA02 眷舍增設連外道路及出入口工程 河靜 2018/04/01~2018/04/30 2018/03/22
95MIX1I3 汽電廠固定式氣體偵測器認證作業 河靜 2018/05/16~2018/11/16 2018/03/23
 • Tổng số 53 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • »