trường hợp truy vấn
  • Tổng số 27 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
72V02P10 仁澤紡紗成品倉庫及露儲場消防配管 越南 2019/12/16~2020/05/31 2019/09/20
93M904Z7 氧副槍鋼絲繩更換工程 河靜 2019/11/10~2020/04/25 2019/09/20
922028P1 煉焦廠酸氣加熱管線改善 河靜 2019/09/21~2019/09/30 2019/09/20
1005875 鍋爐操作初級作業訓練證照 越南 2019/07/15~2019/08/15 2019/09/20
955207M1 公用A台鍋爐爐拱損壞檢修 越南 2019/10/16~2019/12/31 2019/09/22
76V01P20 仁澤資材課回收場增設消防配管 越南 2019/08/30~2019/08/31 2019/09/23
931008E1 煉鋼部轉爐廠IJ/4-5地坪圍牆電儀 河靜 2019/10/18~2019/12/17 2019/09/23
*LGTM02Y 全廠乾燥機維護保養預約工程 河靜 2019/11/25~2021/11/24 2019/09/24
*LGTT01W 全廠作業環境檢測預約工程 河靜 2019/10/26~2021/10/25 2019/09/24
951KX9M2 汽電廠煤倉屋頂廢桁架鋼構切割工程 河靜 2019/10/21~2019/12/30 2019/09/24
  • Tổng số 27 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • »