trường hợp truy vấn
 • Tổng số 44 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
952009P1 公用廠空分25K氮氣管線增設 河靜 2018/01/09~2018/03/31 2017/12/18
920001D1 煉鐵部辦公室樓儲藏室增隔間工程 河靜 2017/12/21~2017/12/31 2017/12/18
922M03Z5 煉焦廠化學藥劑庫房施作防滲漏漆 河靜 2018/01/17~2018/04/18 2017/12/18
1001501 河靜廠區KLMN棟宿舍區清潔工作外包 河靜 2018/01/01~2019/12/31 2017/12/18
1001562 工業廢水之污泥(含危害成份)清運及處理 河靜 2017/11/22~2018/07/22 2017/12/18
961400Z5 仁澤廠區生態池託外基本設計 越南 2018/01/02~2018/12/31 2017/12/19
1001559 組合屋販賣區冷飲部外包承攬 河靜 2017/12/01~2019/12/31 2017/12/19
1001564 第二餐廳二樓台式麵包部外包承攬 河靜 2017/12/01~2019/12/31 2017/12/19
9H3015E1 原料廠地磅站校正及檢驗 河靜 2017/12/30~2018/12/30 2017/12/20
*LGTP00L 全廠區皮帶檢修預約工程 河靜 2018/04/01~2020/03/30 2017/12/20
 • Tổng số 44 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »