trường hợp truy vấn
 • Tổng số 33 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
927010E1 泥塵均質化站刮板鏈條機電線修改 河靜 2019/03/28~2019/07/28 2019/02/17
927003E1 原料廠原料一課增設照明工程 河靜 2019/02/26~2019/03/28 2019/02/17
*LGTT01M 汽電廠水質分析儀校正保養預約工程 河靜 2019/02/10~2021/02/09 2019/02/17
1001719 河靜山陽港紅潮研究計畫 河靜 2018/08/01~2019/07/30 2019/02/18
921002E1 鐵路路燈燈泡更換工程 河靜 2019/03/26~2019/05/31 2019/02/18
55100ECE 汽電廠HC1&HC2發電機定檢AVR測試 河靜 2019/04/01~2019/10/17 2019/02/18
921M02M9 高爐廠主流道溝蓋維修工程 河靜 2019/02/01~2019/10/30 2019/02/18
95MKX1I2 汽電氣體偵測器定期校正與檢修 河靜 2019/03/25~2019/08/30 2019/02/20
923M02M6 2019年拌料課堆料機軌道調整工程 河靜 2019/04/15~2020/03/15 2019/02/21
942021Z1 開胚加熱爐鐵氧化鐵皮清理 河靜 2019/03/17~2019/06/30 2019/02/21
 • Tổng số 33 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »