trường hợp truy vấn
 • Tổng số 43 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
921M02Z1 高爐廠水刀清潔工程 河靜 2017/12/18~2018/05/30 2017/10/22
922007D1 煉焦廠中控樓雨庇及組合屋整修工程 河靜 2017/11/11~2017/12/10 2017/10/22
923005D1 燒結廠機頭電除塵增設防雨罩 河靜 2017/10/26~2017/11/30 2017/10/22
978005M1 搶修技術中心電氣室空調設備 河靜 2017/10/30~2017/11/30 2017/10/22
95MHX9I4 公用廠監測站水質分析儀保養工程 河靜 2017/12/15~2019/01/30 2017/10/22
95MHX9I5 廢水監測站取樣泵流量計整合工程 河靜 2017/12/01~2018/03/30 2017/10/22
73V09E01 越南BOPP廠淋膜機動力控制配線(越) 越南 2017/11/01~2017/12/31 2017/10/23
922M02Z8 #1煙囪CEMS取樣管修復工程 河靜 2017/12/01~2018/02/28 2017/10/23
923002G1 高爐礦泥室內暫存場鑚探工程 河靜 2017/11/01~2017/11/30 2017/10/23
923006D1 高爐礦泥暫存場設置建照申請 河靜 2017/11/01~2017/12/15 2017/10/23
 • Tổng số 43 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »