trường hợp truy vấn
 • Tổng số 36 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »
số dự án Tên dự án xây dựng trang web theo lịch trình thời gian cung cấp thời hạn nội dung kỹ thuật cho thông báo báo giá
*LGET00G FHS長期保護電驛託外設計預約工程 河靜 2021/05/04~2023/04/26 2021/05/11
1006098 一般事業廢棄物清運與處理 越南 2021/09/01~2022/08/31 2021/05/11
1006099 危害性廢棄物清運與處理 越南 2021/09/01~2022/08/31 2021/05/11
943LX1Z2 仁澤公用廠輸煤帶阻塞清理工程 越南 2021/06/10~2022/12/30 2021/05/11
931017D1 轉爐廠增設防熱渣擋牆 河靜 2021/05/10~2021/07/01 2021/05/11
911901MB 仁澤耐隆紡絲課2021年電梯定保 越南 2021/06/15~2022/12/20 2021/05/12
953002G1 煉焦廠熄焦車軌道土建修復 河靜 2021/06/01~2021/07/11 2021/05/12
9RK020D1 仁澤廠電腦訓練教室裝修工程 越南 2021/07/06~2021/10/20 2021/05/12
*LGTT02E 全廠輻射偵測設備年度校正預約工程 河靜 2021/08/01~2023/07/31 2021/05/13
923M13Z2 2021年燒結機#1點火爐熱風罩维修 河靜 2021/07/15~2022/01/15 2021/05/13
 • Tổng số 36 dữ liệu tài liệu cho thấy rằng 1 - 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • »